Bağ-Kur Sigortalıları ile Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek.

− 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları,
− 5510 sayılı Kanunun 60-1/g maddesi kapsamındaki sigortalılar,
− İle bu sigortalıların bakma yükümlü oldukları kişiler,
60 günden fazla prim borçları olsa dahi 31/12/2021 tarihi sonuna kadar sağlık
yardımlarından yararlanabileceklerdir.

BAĞKUR SİGORTALILARI İLE 60-G KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK
SİGORTALILARININ SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA
USULLERİ
23/1/2021 tarihli 31373 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 3432 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararı ile 28/2/2012 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki karara geçici
77 inci madde ile düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenleme ile;

− İkametgahı Türkiye’ de bulunan 5510 sayılı kanunun 4-1/b kapsamındaki Bağ-Kur
sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler

− İkametgahı Türkiye’ de bulunan 60’ıncı maddenin 1’inci fıkrasının (g) bendi
kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 60
günden fazla prim borçları bulunsa dahi, Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesisleri ile
Devlet Üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite
hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden 31/12/2021 tarihi sonuna kadar
yararlanabileceklerdir.

 

SMMM Beytullah Metin

beytullahmetin@gmail.com

www.beytullahmetin.com

Beytullah Metin

Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Serbest Muhasebeci Mali Müşavir http://www.beytullahmetin.com beytullahmetin@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir