Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.670 TL’ye Çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan ve 25 Ocak 2021 tarihli ve 31375
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN
HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK
HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:
2021/1)’de;

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çek
Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu
Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4’üncü maddesinde yer
alan “iki bin iki yüz yirmi beş Türk Lirası” ibareleri “iki bin altı yüz yetmiş Türk
Lirası” olarak değiştirilmiştir.
düzenlemesi yer almıştı

Buna göre bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 25 Ocak 2021
tarihinden geçerli olmak üzere 2.225 TL’den 2.670 (iki bin altı yüz yetmiş) Türk Lirasına,
(2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı içinse 1.680
TL’ye) yükseltilmiştir.

 

Beytullah Metin

Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Serbest Muhasebeci Mali Müşavir http://www.beytullahmetin.com beytullahmetin@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir