Ev Hizmeti İşleri Kolay İşverenlik Kapsamına Alındı

– 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamında daha önce hiç sigortalı
çalıştırmamış yani Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde işveren tescil kaydı oluşmamış
işverenlerce, ilk defa ev hizmetleri kapsamında sigortalı çalıştırılmaya başlanılması ve
kolay işverenlik kapsamına dahil olmak istenilmesi halinde (30/4/2021 tarihine kadar
isteğe bağlı) internet (e-Devlet) üzerinden işyeri tescil başvuruları yapılarak otomatik kolay
işverenliğe geçilebilecektir.
– 30/4/2021 itibarıyla Entegre Tescil üzerinden yapılmakta olan Ek-9 10 günden fazla
işveren ve sigortalı tescil işlemleri yeni işveren tesciline kapatılacak olup 1/5/2021
tarihinden itibaren işveren ve sigortalı tescil işverenleri zorunlu olarak kolay işverenlik
kapsamında yapılacaktır.
– Daha önce Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde tescili bulunan işverenlere ilişkin işlemler
ikinci bir duyuruya kadar yine entegre tescil ve MOSİP üzerinden yapılmaya devam
edilecektir.

 

EK-9 KAPSAMINDAKİ EV HİZMETLERİ İŞYERLERİNİN KOLAY
İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Ek-9 10 günden fazla işveren ve sigortalı tescil işlemleri ile tahakkuk ve tahsilat işlemleri
Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde yapılmakta olup, bu kapsamda sigortalı çalıştıran
işverenler, diğer işverenlerin yararlandığı bazı teşviklerden ve haklardan
yararlanamamaktadır. Nakdi ücret desteği başvuruları ile tescil işlemleri manuel olarak
yapılmaktadır. Yapılan düzenlemeyle bu işyerleri işveren sistemine aktarılarak işlemlerin
elektronik olarak yapılması ve bu işverenlerin diğer işverenlerin yararlandığı bütün
teşviklerden yararlanması sağlanmış olacaktır. Yapılan düzenlemeyle;

1- İşyeri tescil işlemleri gerçek kişi işyeri menüsünden yapılacaktır.

2- Apartman yönetimi tescillerinde olduğu gibi tescilin ilk aşamasında işverenden kolay
işverenlik kapsamında ev hizmeti olup olmadığı bilgisi istenilecek olup, kolay işverenliğe
geçen işyerlerinin tekrar eski sisteme dönmesi mümkün olmayacaktır.

3- Bu tescil tipinde geriye yönelik tescil yapılabilecek olup, süresi geçmiş dönemlerin
belgeleri işverence e-Bildirge v.2 sistemi üzerinden gönderilecektir.

4- Bu kapsamdaki işyerlerinin NACE kodu sadece “9700.10- Ev içi çalışan personelin
işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” olarak seçilebilecektir.

5- Kolay işverenlik kapsamına geçmiş ev hizmetleri işyerleri nevi değişikliği, devir, katılım,
birleşme yapamayacaklar, nakil ve intikal yapabileceklerdir. Bu işyerleri için mahiyet kodu
değişikliği, defter tipi değişikliği, tescil türü devamlı/geçici değişikliği yapılamayacaktır.

6- Ev hizmetleri kapsamında işverenler işyeri tescil sırasında kolay işverenliğe geçişi
otomatik yapabilecekleri gibi gerçek kişi işyeri dosyası tescil edip (“9700.10 – Ev içi çalışan
personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” NACE kodu ile) daha sonra kolay
işverenliğe geçiş de yapabileceklerdir.

7- Kolay işverenliğe geçen işveren tarafından ay içinde 10 günden fazla ev hizmetlerinde
çalıştırılacak sigortalıların sigortalı giriş bildirgeleri ve sigortalı işten ayrılış bildirgeleri

eSigorta yoluyla işverenler tarafından verilecektir. Sigortalı işe giriş bildirgelerinde “Sigorta
Kolu” olarak yalnızca “8-Sosyal Güvenlik Destek Primi” ve “29-Ek 9 10 Günden Fazla Uzun
Vade” sigortalılık kodu seçilecektir.

8- Kolay işverenlik kapsamındaki ev hizmeti işyerlerine aracı girişi yapılamayacaktır.

 

9- İşyeri tescil ve işveren intra işyeri görüntüleme bölümlerine işyerinin kolay işverenlik
kapsamında olup olmadığı ve kolay işverenlik kapsamında ise geçiş tarihi
görüntülenebilecektir.

10- Entegre Tescil vasıtasıyla gerçekleştirilmekte olan işveren tescilleri ilk tescillere
kapatılacak ve kullanıcılar e-Devlet işyeri tescil sistemine yönlendirilecektir.

11- Kolay işverenlik kapsamında ev hizmetlerinde çalışacak sigortalıların işe giriş
bildirgelerinde işveren ile sigortalının akrabalık ve adres kontrolleri yapılmaya devam
edilecektir (yabancı uyruklu sigortalılar hariç).

12- Geriye yönelik tescillerde kolay işverenliğe geçiş tarihi işyeri bildirgesinin işverence
sisteme girildiği tarih olacak ve bundan sonraki süreler için otomatik tahakkuk
oluşturulacaktır. Önceki dönemler için e-Bildirge v.2 sistemi kullanılacaktır. Yani, süresi
geçmiş dönemlerin belgeleri işverence e-Bildirge v.2 sistemi üzerinden gönderilecektir.
Beyana göre otomatik tahakkuk işlemi tescilin onaylandığı ve işyeri sicil numarasının
üretildiği ay ve sonrası için oluşturulacaktır.

13- İşverenler bu kapsamdaki sigortalılar için 10 günden az beyan girişi yapamayacaklardır.

14- İşverenler bu kapsamdaki yabancı uyruklu sigortalılar için 30 günden az beyan girişi
yapamayacaklardır.

15- İdari Para Cezaları yönüyle

• İşyeri tescili aşamasında Ek-9 Ev Hizmetleri kapsamında kolay işverenliğe geçişinin
EVET olarak işaretlenmesi halinde işyeri tescil ve işe giriş bildirimlerinin yasal süre
içerisinde yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrol Ek-9 mevzuatına göre
değerlendirilecektir. Buna göre işyeri ve sigortalı bildirimleri çalışmanın başladığı ayın
son gününe kadar yapılabilecektir.

• Gerçek kişi işyeri olarak 9700 NACE koduyla tescil yapılıp daha sonra Ek-9 Ev
Hizmetleri kapsamında kolay işverenliğe geçen işyerlerinin kolay işverenliğe geçtiği
ay ve sonrası için işe giriş bildirimlerinin yasal süre içerisinde yapılıp yapılmadığına
ilişkin kontrol Ek-9 mevzuatına göre değerlendirilecektir. Buna göre sigortalı
bildirimleri çalışmanın başladığı ayın son gününe kadar yapılabilecektir.

TURMOB

Beytullah Metin

Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Serbest Muhasebeci Mali Müşavir http://www.beytullahmetin.com beytullahmetin@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir